Oficiální web Štěpána naleznete na adrese WWW.STEPAS.CZ

22.02.15

Jak se iniciuje mužská síla!


Život v Rishikeši plyne jako voda a dny skáčou z jednoho na druhý. Přesto mám pocit, jako bych přijel před pár dny. Nebudu se zde zabývat rutinními záležitostmi dne, počínaje dopoledními meditacemi a rozhovory s Chantimay, poledními zpěvy manter odpoledním posezením v meditační zahradě a večerním posezením v buddhistickém templu s mnichy v tiché meditaci za tmy a absolutního ticha. Člověk by řekl, že to musí být nudné a jednotvárné a nudné. Možná má pravdu. Ale jak pro koho. Každý den se vracím večer vyčerpán a plný nových poznání a zážitků. Ty se sem bohužel nedají popsat tak se podělím alespoň o ty popsatelné.
Toto místo je plné překvapení. Jedno na mě čekalo právě se skupinou, se kterou se účastním kurzu pod Shantimay. „Za dva dny proběhne iniciace mužské síly a proběhne obřad na nasměrování této síly správným směrem. Zájemci z řad mužů jsou vítáni a sejdeme se zítra v odpoledních hodinách domluvit podrobnosti,“ zaznělo z úst jednoho muže na konci sezení s Shantimay.  Jdu se zeptat na podrobnosti. Nejsem sám, kdo se o to zajímá. „Bude zde šaman, který provede obřad, oběti Ganze a každý z nás do toho vloží přání ve prospěch světa. Napište na kousek papírku, jak byste chtěli zlepšit svět, respektive přání, jež si myslíte, že ho změní k lepšímu.“ Zněla instrukce před dnem D, kdy proběhne obřad za absence přítomnosti žen. Pohledy některých dam zdály se býti poněkud povadlé a zklamané. „Ženy, nebojte se, souběžně s tímto obřadem proběhne pod vedením Shantimay obřad na podporu mužů, kterého se můžete účastnit. Ženy odcházejí spokojené. No a mě čeká nesnadný úkol vymyslet toto přání. Zkoušel jste někdo někdy přemýšlet nad tím, kdyby byla jedna věc kterou máte možnost změnit a tím zlepšit svět, co by to bylo? Ač se to zdá jednoduchá otázka, docela jsem se s ní zapotil přemýšlením a vymýšlením odpovědi.   
Na druhý den jsou všichni jak na trní. Přípravy jsou v plném proudu. Před západem slunce, kolem páté hodiny, se sejdeme na jedné písečné pláži na břehu Gangy a zde vše proběhne.
Před tím je třeba připravit obětiny řece. 108 palmových listů svázaných do malých lodiček, plníme pestrobarevnými květy, růžemi a svíčkami. Připravit tolik lodiček a odnosit je ke břehu dá docela zabrat, obzvláště chlapům, kteří jsou na práci s květinami jako stvoření.  I když to ze začátku vypadalo, že nestíháme, nakonec vše proběhlo přesně podle instrukcí. Několikrát jsme museli odhánět zvědavé ženy, nabízející nám pomoc. „V žádném případě, je to byznys mužů!“ Zněla nekompromisní odpověď šamana.
Scházíme se se vším potřebným na určeném místě. Zde je vytvořeno jakési kruhové sezení kolem obětin (lodiček), vyskládaných na pestrých dečkách. Před těmito dečkami sedí v tureckém sedu čelem k řece plešatý, asi tak padesátiletý muž, oblečený v rudém rouchu. Před ním je zbudované provizorní ohniště a kolem sebe má vyskládané všemožné pomůcky, zvonečky, kleštičky a misky s rýží, cukrem, bylinkami a dalším pro mě neznámým obsahem. Sešlo se nás 27 chlapů ze všech koutů světa, počínaje Indií, Iránem, Španělskem, USA, Brazílií, Francií, Rakouskem…a dalšími. Českou republiku reprezentuji já. Tak snad nám neudělám ostudu.
Poslední instrukce a vstupujeme do imaginárního posvátného kruhu kolem šamana. Před tím než vstoupím, dva ze strážců kruhu nás u pomyslného vstupu očistí kouřem ze zapálených doutnajících bylin a ovanou proudem vzduchu ptačími perutěmi. Řádně očištěni na duchu, usedáme v kruhu kolem ohně. Šaman se představuje a vysvětluje, co se v další hodině a něco bude odehrávat. Posílá kolem do kola šamanskou hůlku, zdobenou kameny v jejímž středu je zasazen křišťál. Každý, poté co k němu dojde tato hůlka, uchopí ji pravou rukou sdělí své jméno a něco co mu přijde zrovna na mysl. Zakončení věty je provázeno mocným „Howg“ a následuje odpověď ostatních sborově mocným „Howg!“ Jsmenuji se Štěpán a jsem rád, že jsem zde s vámi,tady a teď! Howg!“ zaznělo z mých úst. Sborové „Howg!“ mi dalo najevo, že má slova byla vyslyšena. Všech dvacet sedm mužů se takto představilo s různými dodatky. Šaman zahájil oficiální obřad. K mému překvapení začal zpívat zpěvy indiánů Severní Ameriky. Doprovázen bubnem vydržel takto zpívat několik možná i desítek minut. Když dozněl rytmus bubínku a utichl šamanovo hlas, ujal se slova muž sedící vedle šamana. Vytáhl z pouzdra indiánsku dýmku míru. „Teda, projel jsem západ Kanady doufaje, že narazím na možnost zakouřit si pravou indiánskou dýmku se vším, co k tomu patří a bez úspěchu. Kdo by to byl řekl, že se mi k tomu poštěstí právě v Indii?“ Nu ale zpátky k rituálu. Muž nás instruoval, jak se dýmka drží, jak se posílá dále, jak se kouří. Kdo to nedělal, nedokáže si představit co to je za obstrukce. Například kouř z dýmky se nevdechuje a pouze natáhne do úst, odkud se vyfoukne do prostoru. Při vyfukování kouře je třeba myslet na přání, které jste napsali na šamanovo papírek. Tímto způsobem ho předáte do prostoru. Toliko instrukcí k jedné dýmce…začíná se úplně potit, abych to vše udělal správně a ve správném pořadí. Konečně se dýmka dostává ke mně. Je to pěkný kousek složený ze dvou částí perfektně do sebe zapadající. Šaman nám vysvětlil že první část představuje ženský element a druhá část jest mužský. „Jak do sebe krásně zapadnou“ říkám si. Slavnostně natahuji kouř do úst a nic. Musím ji rozfoukat. Bafám tedy jak starý děda Lebeda, snaže se rozdýchat pohaslý tabák v dýmce. Po chvilce se mi to podařilo a vyfukuji obáček kouře před sebe. Jestlipak to Velký Manitou viděl? Dýmka proběhla kolem dokola a přichází opět šamanova část. Zatímco muži kolem opakuji krátkou frázi, nejspíše mantru, šaman zahajuje obřad obětin a do zapáleného ohně za doprovodu mnoha slov, která nejsem schopen identifikovat, nepoznám ani v jakém jazyce jsou, začíná vkládat připravené ingredience. Posvátný oheň postupně mění v dým i poslední zrnko rýže a přichází na řadu velká spousta malých papírků, na které jsme se realizovali my. Postupně i ty se mění v prach a stoupají vzhůru v obláčcích kouře.
„Nyní zahájíme společně zpěv Gajatry mantry a za společného zpěvu budeme vkládat květinové lodičky na řeku. Každý z mužů bere po jedné, zapaluje z posvátného ohně svíci a odnáší loďku do vln řeky Gangy. Všech 108 loděk usadit na hladinu zabralo dobrou půl hodinu. Díky tomu, že jsme je tam pokládali postupně a již padla úplná tma, mohli jste vidět více jak sedm set metrů dlouhou šňůru světel, táhnoucí se po řece jako had a mizící v dáli za ohybem. Krásný pohled. A děláme to pro dobrou věc. Poslední loďka mizí na vodní hladině a my se vracíme zpět k šamanovi, stále ještě zpívajícímu mantru. Zvoní na velký zvonec, který má při ruce a děkuje nám za účast. Do údolí řeky se ještě naposledy rozlehne sborové a mužné „HOWG“, a pak se mlčky rozcházíme k svým provizorním domovům.
Tak mám za sebou další z nevšedních zážitků. Věřím, že to alespoň drobet přispělo k dobru planety. Jak přispějete dneska vy?  Myslím, že jedna malá myšlenka nikoho nezabije. Zdravím tímto nejen indiány severní Ameriky, ale i vás do Čech a těším se zase na nějakou příležitost zapálit dýmku míru třeba s vámi. „Howg!“

Žádné komentáře:

Okomentovat